Skip Navigation Links. 

Witamy w systemie elektronicznego rozpatrywania uwag, wniosków i sugestii dotyczących poprawy jakości procesu dydaktycznego PJWSTK „Suggester”.

Zapraszamy do składania uwag i sugestii dotyczących różnorodnych aspektów działalności Uczelni, mających wpływ na jakość procesu dydaktycznego (np. jakości warunków pracy, dostępnych narzędzi IT czy infrastruktury/wyposażenia technicznego laboratoriów).

Wszystkie podania zostaną zanalizowane, a w razie potrzeby skierowane do odpowiednich komórek uczelnianych. W przypadku uwag powtarzających się, zgłoszonych przez wiele osób zauważony problem oraz możliwości jego rozwiązania i/lub podjęte działania zostaną przedstawione w cyklicznym newsletterze PJWSTK.

Aby przekazać swoją uwagę należy zalogować się używając loginu i hasła z domeny PJWSTK. Można się zalogować nawet w przypadku zablokowania konta.

Serdecznie zapraszamy do współpracy – razem będzie nam łatwiej zadbać o jak najlepszą jakość działalności naszej Uczelni.

Pozdrawiamy serdecznie,
Zespół Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Procesu Dydaktycznego PJWSTK

Program został zrealizowany w ramach Projektu:
„KAIZEN - JAPOŃSKA JAKOŚĆ W POLSKO-JAPOŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE TECHNIK KOMPUTEROWYCH